ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

 Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

Eίναι δεδομένο ότι η καθημερινή άσκηση επιδρά θετικά στο καρδιαγγειακό σύστημα και έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία, την παχυσαρκία κλπ. επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη υγεία.

H συστηματική αερόβια άσκηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς συνδράμει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από τις καρδιαγγειακές νόσους.

Παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη της συστηματικής άσκησης όμως, έχει περιγραφεί αυξημένος κίνδυνος δυσάρεστων συμβαμάτων σε άτομα που συμμετέχουν σε υψηλής έντασης σωματικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναγνωριστεί κλινικά και γενετικά οι υποκείμενες παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακά συμβάματα κατά την άσκηση.

ÎŒσον αφορά στα άτομα μικρότερα των 35 ετών, συνήθη αίτια συνιστούν η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων. Τα καρδιαγγειακά συμβάματα αυτά μπορούν να παρουσιαστούν κατά την έντονη άσκηση και να είναι από ήπια μέχρι και απειλητικά για τη ζωή του αθλητή, με προεξάρχουσα τη σημασία του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σχετιζόμενου με την άσκηση.

ÎŒσον αφορά στα άτομα >35 ετών, στη συντριπτική πλειοψηφία υποκρύπτεται στεφανιαία νόσος (στένωση των στεφανιαίων αγγείων και μειωμένη παροχή αίματος και οξυγόνου στον καρδιακό μυ)

 Ο προ-αθλητικός έλεγχος είναι σημαντικός και επιβεβλημένος, γιατί μπορεί να αποφευχθεί ένας αιφνίδιος θάνατος- σπάνιο βέβαια φαινόμενο- αλλά έχει ιδιαίτερη προληπτική αξία, καθώς ενδέχεται να διαγνωστούν κάποια παθολογικά ευρήματα που απαιτούν ή τη διακοπή της έντονης αθλητικής δραστηριότητας ή τον αποκλεισμό κάποιων μορφών άσκησης.

 Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, το 60% των αιφνιδίων θανάτων οφείλεται συνολικά σε κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τυχόν γίνεται διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου, να ελέγχονται και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του ασθενούς.

Ιστορικό

Το ατομικό ιστορικό θεωρείται θετικό όταν ο αθλητής αναφέρει συμπτώματα θωρακικού άλγους ή δυσφορίας κατά την άσκηση, λιποθυμικό/συγκοπτικό επεισόδιο, αίσθημα παλμών, δύσπνοια και εύκολη κόπωση (μη συμβατή με το επίπεδο της σωματικής προσπάθειας). Το οικογενειακό ιστορικό θεωρείται θετικό, όταν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει εμφανίσει καρδιακό επεισόδιο ή αιφνίδιο θάνατο σε νεαρή ηλικία (<55 έτη άνδρας ή < 65 έτη γυναίκα), ή αν υπάρχει ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας, στεφανιαίας νόσου κ.ά.

Εξέταση

Η φυσική εξέταση είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει όλα τα συστήματα. Πραγματοποιείται ακρόαση της καρδιάς σε ύπτια και όρθια θέση και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε καθιστή θέση. Θετικά ευρήματα περιλαμβάνουν ασθενείς ή μη ψηλαφητές σφύξεις των μηριαίων αρτηριών, παθολογικά φυσήματα και τόνοι από την ακρόαση της καρδιάς, αρρυθμίες και υπέρταση (>140/90 mmHg σε περισσότερες από μια μετρήσεις) κ.ά.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας αποτελεί μια απλή μέθοδο, η οποία συμβάλλει στον εντοπισμό ασυμπτωματικών αθλητών που χρήζουν έλεγχο.
Προσοχή χρειάζεται στη διαφορική διάγνωση μεταξύ «φυσιολογικών» ευρημάτων από την καρδιά, που οφείλονται σε ανατομικές και λειτουργικές προσαρμογές του κυκλοφορικού συστήματος από την άσκηση και παθολογικών ευρημάτων που οφείλονται σε καρδιακά νοσήματα. Σε περιπτώσεις που από τον βασικό καρδιολογικό έλεγχο διαπιστωθούν «παθολογικά» ευρήματα, οι αθλητές θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω εξετάσεις, που κατά περίπτωση περιλαμβάνουν: υπερηχογραφικό έλεγχο, δοκιμασία κόπωσης, 24ωρη συνεχή καταγραφή του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης και σπανιότερα μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστούν σαφείς σε κάθε αθλητή  οι στόχοι του καρδιολογικού ελέγχου  καθώς επίσης και η αναγκαιότητα πραγματοποίησης του:
•Η παροχή συμβουλών για τους χαρακτήρες της άσκησης, ώστε να είναι ωφέλιμη και ακίνδυνη
•Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου
•Η πρόληψη επιπλοκών σε οριακές δραστηριότητες

Σε καμία περίπτωση βέβαια ο καρδιολογικός έλεγχος δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό των αθλούμενων από την άσκηση.

Επομένως, ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος για εκείνους που αθλούνται ή σκοπεύουν να αθληθούν είναι επιβεβλημένος με λήψη ενός καλού οικογενειακού-ατομικού ιστορικού του αθλητή, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα καταρχήν. Καλό επίσης είναι να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις.

Επίσης -σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα αθλητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν, καλό είναι οι γονείς να μην αμελούν έναν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο για τα παιδιά τους