ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Τι είναι το Holter ρυθμού , πότε τοποθετείται και τι πληροφορίες μας προσφέρει ?

Τι είναι το Holter ρυθμού , πότε τοποθετείται και τι πληροφορίες μας προσφέρει ?

Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικά  αν ο καρδιολόγος σας υποπτεύεται μία αρρυθμία μπορεί να σας συστήσει να βάλετε ένα Holter ρυθμού. Τι είναι αυτή η συσκευή; Τι πληροφορίες μπορεί να προσφέρει; Το Holter ρυθμού είναι μία ηλεκτρονική συσκευή, μικρών διαστάσεων , που καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημα του εξεταζομενου για 24 , 48 ή 72  ώρες, σε συνθήκες καθημερινής δραστηριότητας.

Πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή μικρού μεγέθους, από την οποία εξέρχεται μια δεσμίδα 5-7 καλωδίων τα οποία καταλήγουν στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Οι τελευταίοι με ειδικά αυτοκόλλητα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ασθενούς . Η συσκευή με μία ειδική θήκη  τοποθετείται  στον ασθενή. Ο ασθενής, με τη συσκευή να καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημά του,  πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Παράλληλα μπορεί να κρατάει σημειώσεις σχετικά με την ώρα που έκανε κάποιο περίπατο ή που ένιωσε κάποιο σύμπτωμα. Κατά την ανάγνωση της καταγραφής ο καρδιολόγος εντοπίζει ακριβώς τη στιγμή που ο ασθενής ένιωσε το σύμπτωμα και αξιολογεί το αν αυτό προκλήθηκε από την καρδιά του ασθενούς ή όχι.

ΠΟΤΕ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

1) Σε περίπτωση εμφάνισης αισθήματος παλμών για την διερεύνηση παρουσίας  αρρυθμιών:

Οι αρρυθμίες μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα παλμών (έντονο χτύπο  στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα), αίσθημα φτερουγίσματος , ζάλη, ατονία, αίσθημα αφανισμού, σκοτοδίνη, λιποθυμικό επεισόδιο.

Με την χρήση του Holter ρυθμού μας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουμε από μία αθώα εκτακτοσυστολική αρρυθμία (παρουσία εκτακτων συστολών) , έως μια πιο σύμπλοκη αρρυθμία που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο  εντοπισμός των επεισοδίων  επικίνδυνων αρρυθμιών  σε ασθενείς που έχουν περάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή  που έχουν χειρουργηθεί για συγγενείς καρδιοπάθειες στην παιδική τους ηλικία. Η προσφορά του Holter ρυθμού και στις δύο  κατηγορίες ασθενών είναι σημαντική λόγω της δυνατότητας που δίνει  για την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου.   Και σε αυτούς τους ασθενείς η εξέταση θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται κατ’έτος.

2) Σε περίπτωση διερεύνησης για στεφανιαία νόσο:

Αν εντοπιστούν ενδείξεις ισχαιμίας κατά την εξέταση είναι ένα αξιόπιστο εύρημα.

Αν όμως δεν εντοπιστεί ισχαιμία σε καμιά περίπτωση δεν βγαίνει διάγνωση ότι ο ασθενής είναι υγιής. Στην περίπτωση αυτή αν υπάρχει ισχυρή υποψία γίνεται διαστρωμάτωση κινδύνου του ασθενούς και κατόπιν επιλέγεται η κατάλληλη εξέταση για τη διερεύνησή του (τεστ κοπώσεως).

3) Διερεύνηση εγκεφαλικών επεισοδίων (παρουσία κολπικής μαρμαρυγής)

Το holter ρυθμού  επιβάλλεται για την διερεύνηση και πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 20% των εγκεφαλικών επεισοδίων (κρυπτογενή εγκεφαλικά)  , σε υπερτασικούς ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών, οφείλονται  σε  υποκλινικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής (που δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή).

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλά από τα επεισόδια που κοστίζουν τη ζωή ή προκαλούν μόνιμη αναπηρία στους ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με μια ανώδυνη και οικονομική  εξέταση όπως είναι το Holter ρυθμού.

4) Έλεγχος της αποτελεσματικότητας αντιαρρυθμικών και βραδυκαρδιακών φαρμάκων

Με το Ηοlter ρυθμού μας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της διακύμανσης της καρδιακής συχνότητας και του καρδιακού ρυθμού , τροποποιώντας αν χρειαστεί την αντιαρρυθμική ή βραδυκαρδιακή αγωγή που χορηγούμε στον ασθενή, με στόχο την βέλτιστη θεραπεία.