ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Κορωνοϊός COVID-19 : Πώς θα επηρεάσουν οι κλιματικές συνθήκες τη διασπορά του ;

Κορωνοϊός COVID-19 : Πώς θα επηρεάσουν οι κλιματικές συνθήκες τη διασπορά του ;

Πανεπιστήμιο του Καναδά πραγματοποίησε  μελέτη, με σκοπό να διερευνήσει εάν οι κλιματικές συνθήκες, το κλείσιμο των σχολείων και άλλες παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων, και το κλείσιμο των μη απαραίτητων επιχειρήσεων οδηγούν τελικά σε επιβράδυνση της τρέχουσας πανδημίας της νόσου Covid-19.

Σχεδιασμός της μελέτης: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη 144 περιοχών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, (375 609 κρούσματα) στις οποίες εμφανίστηκαν 10 τουλάχιστον Covid-19 κρούσματα και τοπική διασπορά ως τις 20 Μαρτίου 2020.  Η  Κίνα, η Νότια Κορέα, το Ιράν και η Ιταλία εξαιρέθηκαν.

Mελετήθηκε η σχέση μεταξύ της επιδημικής αύξησης και του γεωγραφικού πλάτους, της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του κλεισίματος των σχολείων, της αποφυγής των κοινωνικών συναθροίσεων, και της κοινωνικής αποστασιοποίησης σε περίοδο έκθεσης 14 ημέρες νωρίτερα (7 έως 13 Μαρτίου 2020).

Αποτελέσματα της μελέτης: Οι αναλύσεις έδειξαν ότι υπήρχαν λίγες ή καθόλου συσχετίσεις μεταξύ αύξησης της επιδημίας και γεωγραφικού πλάτους και θερμοκρασίας, και ασθενείς αρνητικές συσχετίσεις με σχετική υγρασία

Βρέθηκαν ισχυρές συσχετίσεις  με τους περιορισμούς συναθροίσεων.

Διαπιστώθηκε ισχυρή σχέση με τον αριθμό  παρεμβάσεων δημόσιας υγείας ενώ η σχέση με την απόλυτη υγρασία δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική.

Συμπερασματικά λοιπόν η επιδημική εξάπλωση της νόσου Covid-19

  1. Δεν συσχετίστηκε με το γεωγραφικό πλάτος.
  2. Δεν συσχετίστηκε με τη θερμοκρασία.
  3. Σχετίζεται ‘’ασθενώς’’ με σχετική ή απόλυτη υγρασία.
  4. Ισχυρή συσχέτιση με τη μείωση της πανδημίας είχαν οι πολιτικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και τα κλειστά σχολεία.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η εποχικότητα είναι πιθανό να διαδραματίσει μικρό μόνο ρόλο στην επιδημιολογική συμπεριφορά του SARS-CoV-2, ενώ οι παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία (κλείσιμο σχολείων, περιορισμός μαζικών συγκεντρώσεων, φυσική απόσταση) φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

Με βάση την παραπάνω μελέτη, το καλοκαίρι που όλοι περιμένουμε με αγωνία, φαίνεται να έχει ελάχιστη θετική επίδραση στον περιορισμό της εξάπλωσης της  νόσου Covid-19.

 

 

Βιβλιογραφία:

Impact of climate and public health interventions on the COVID-19 pandemic: A prospective cohort study

P. Jüni, M. Rothenbühler, P. Bobos, K.E. Thorpe, B.R. da Costa, D.N. Fisman, et al.,

Cmaj. (2020) cmaj.200920–8. doi:10.1503/cmaj.200920.

https://www.cmaj.ca/content/cmaj/early/2020/05/08/cmaj.200920.full.pdf

cardiologynews.gr