ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Ετήσιο Συνέδριο ICE 2020| 18-20 Δεκεμβρίου | Διαδικτυακή Παρακολούθηση| Εγγραφή|

Ετήσιο Συνέδριο ICE 2020| 18-20 Δεκεμβρίου | Διαδικτυακή Παρακολούθηση| Εγγραφή|

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Είμαστε μόνο λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση του Διεθνούς Επεμβατικού Συνεδρίου ICE 2020 (18-20/12/20).

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση σας παρακαλείσθε όπως εγγραφείτε άμεσα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14/12. Έχουμε εξασφαλίσει εγγραφές από τη φαρμακοβιομηχανία.

Επικοινωνία και δήλωση εγγραφής στην κα Φραγκάγκη στο: Account Kosmos Travel <account@kosmostravel.gr>

Γ. Κοχιαδάκης

Πρόεδρος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής