ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021 / 5 - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021 / 5 - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ημέρες Νευρολογίας 2021» του Ινστιτούτου Πρόληψης,
Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Νοεμβρίου 2021.