ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

5ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην Κλινική Πράξη Ι 7-8 Μαΐου 2021 Ι Διαδικτυακή Παρακολούθηση

5ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην Κλινική Πράξη Ι 7-8 Μαΐου 2021 Ι Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Σας υπενθυμίζουμε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην Κλινική Πράξη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 7-8 Μαΐου 2021.

 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΝ

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωντανή ροή του Συνεδρίου στις 7-8 Μαϊου 2021.

Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής αποκτάτε πρόσβαση στη live μετάδοση, δεν χρειάζεται η χρήση κωδικών εισόδου. Σε περίπτωση που συνδεθείτε από διαφορετική συσκευή ή browser, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής με το ίδιο email.

Με την ολοκλήρωση της δήλωσης των στοιχείων σας στην φόρμα ολοκληρώνεται η εγγραφή σας και λαμβάνεται email επιβεβαίωσης χωρίς barcode.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης γίνεται καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης του Συνεδρίου. Ο χρόνος παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή βεβαίωσης.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο www.livemedia.gr/5cci τις επόμενες ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Θα σας σταλούν οδηγίες στο email που δηλώσατε στην εγγραφή. Προσοχή! το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με το όνομα που δηλώσατε στην εγγραφή σας.