ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 'ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2021', 26 και 27 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 'ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2021', 26 και 27 Νοεμβρίου 2021

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία σε συνεργασία με τον Τομέα Καρδιάς του Metropolitan General διοργανώνουν και σας προσκαλούν στη Διαδικτυακή Επιστημονική  Εκδήλωση με θέμα 'ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑτο οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Για να ενημερωθείτε με το Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Διαδικτυακού Συνεδρίου 'ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2021' όπως πατήσετε ακολούθως:

 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υποβάλλετε την Φόρμα Προεγγραφής πατώντας το κουμπί ακολούθως