ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

1η Συνάντηση με τους Ειδικούς "Η Καθημερινότητα συναντά την Καρδιολογία" | 10 & 11 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1η Συνάντηση με τους Ειδικούς

Η Ακαδημία Καρδιαγγειακών και Μεταβολικών Νοσημάτων διοργανώνει εξ' ολοκλήρου Διαδικτυακά την 1η Συνάντηση με τους Ειδικούς "Η Καθημερινότητα συναντά την Καρδιολογία" στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2021.

Η παρούσα διημερίδα έχει σαν στόχο την συνάντηση της καρδιολογίας με την καθημερινότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας όμως και η εξατομίκευση (personalized medicine) που παίζει σημαντικό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων.  Οι οδηγίες δυστυχώς δεν μπορούν να ακολουθήσουν την εξατομίκευση και ως εκ τούτου η εμπειρία, η κλινική προσέγγιση και ο εξατομικευμένος προβληματισμός αποτελούν ένα βασικό εργαλείο της καθημερινότητας στην άσκηση της καρδιολογίας και της ιατρικής γενικότερα.

Έτσι, στη διημερίδα αρωγοί στους προέδρους των τραπεζιών είναι οι ειδικοί επί του θέματος οι οποίοι καλούνται να συνεισφέρουν καταθέτοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις καθώς και προσωπικές εμπειρίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βοήθημα στο σύγχρονο νέο καρδιολόγο και γιατί όχι να αποτελέσουν έναυσμα συζήτησης μεταξύ των παλαιοτέρων. Κάθε ασθενής αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα και το πρόβλημά του αρκετές φορές δεν μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια μια ηλεκτρονικής καταγραφής - οδηγίας.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας καλούμε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια να συναντηθεί η Καρδιολογική σκέψη με την καθημερινότητα. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ι. Παρασκευαίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Η. Τσούγκος
Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής             
Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ