ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Ετήσια Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2022 (32η σειρά), Διαδικτυακή Παρακολούθηση, 2ο Σεμινάριο - Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Ετήσια Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2022 (32η σειρά), Διαδικτυακή Παρακολούθηση, 2ο Σεμινάριο - Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζονται τα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2022 (32η ετήσια σειρά), που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης. 

Οι ημερομηνίες για τα επόμενα Σεμινάρια του έτους 2022 είναι:   
 
Σεμινάριο 2
19/02/2022 -
  Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης και συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις. Ποια είναι η θέση των νέων φαρμάκων?


Σεμινάριο 3
19/03/2022 -
  Επίκαιροι προβληματισμοί στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης
 
Σεμινάριο 4
07/05/2022 -
 Επείγουσες καταστάσεις στην αρτηριακή υπέρταση
 
Σεμινάριο 5
15/10/2022 - 
Δευτεροπαθής υπέρταση 
 
Σεμινάριο 6
19/11/2022 – 
Ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση
 

Θα χορηγηθούν 3 Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στις ιατρικές ειδικότητες.Οι  Εγγραφές θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και τις 16/02/2022 και μετά από αυτήν την ημερομηνία ΔΕΝ θα επιτρέπονται εγγραφές, καθώς είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας σε πέντε από τα έξι Σεμινάρια της 32η Σειράς.
Για τους Ε.Υ. που έχουν ήδη κάνει την εγγραφή τους από το 1ο σεμινάριο, αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα υπόλοιπα σεμινάρια του κύκλου, και δεν χρειάζεται να την υποβάλουν εκ νέου. 

  


Για να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα των Σεμιναρίων, πατήστε ακολούθως:

  


Πληροφορίες - Γραμματεία
Congress World
Μιχαλακοπούλου 27,115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210001, Fax: 210 7210069
www.congressworld.gr
E-mail: info@congressworld.gr