ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Ποια είναι τα συμπτώματα στέρησης νικοτίνης - Πόσο διαρκούν και με ποια συχνότητα εμφανίζονται

Ποια είναι τα συμπτώματα στέρησης νικοτίνης - Πόσο διαρκούν και με ποια συχνότητα εμφανίζονται

Η διακοπή του καπνίσματος επιβραδύνει την εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου και μειώνει τον κίνδυνο επανεμφράγματος και αιφνίδιου θανάτου κατά 50% σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.

Η διακοπή του καπνίσματος με τη παροχή συμβουλών  μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί  κλάσης I κατευθυντήρια οδηγία.
 

Είναι γεγονός ότι οι καρδιαγγειακοί ασθενείς παραμένουν καπνιστές παρά τη σοβαρή φύση της ασθένειας τους γεγονός που φανερώνει το υψηλό επίπεδο της σωματικής εξάρτησης από τη νικοτίνη, που ίσως δεν αντιστοιχεί στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν.

 

Τα τυπικά συμπτώματα της απόσυρσης από τη νικοτίνη περιγράφονται παρακάτω και κορυφώνονται κατά την πρώτη εβδομάδα της αποχής, και υποχωρούν σε 2-4 εβδομάδες, αλλά η επιθυμία για κάπνισμα μπορεί να διατηρηθεί, και είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για υποτροπή.

Συμπτώματα στέρησης από τη νικοτίνη

Συμπτώματα

Διάρκεια

Συχνότητα

Ευερεθιστότητα/ επιθετικότητα

<4 εβδομάδες

50%

Κατάθλιψη

<4 εβδομάδες

60%

Ανησυχία

<4 εβδομάδες

60%

Διαταραχή στη συγκέντρωση

<2 εβδομάδες

60%

Αύξηση της όρεξης

    >10 εβδομάδες

70%

Ζαλάδα

       < 48 ώρες

10%

Διαταραχές στον ύπνο

<1 εβδομάδα

25%

Δυσκοιλιότητα

>4 εβδομάδες

17%

Έλκη στο στόμα

>4 εβδομάδες

40%

Παρόρμηση για κάπνισμα

>2 εβδομάδες

70%

 

 

Ο ρόλος του καρδιολόγου στην προσπάθεια για διακοπή του καπνίσματος
 

Ο Καρδιολόγος  οφείλει να ενημερώνει τους ασθενείς για τις τα βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος και τα οφέλη από τη διακοπή, ειδικά για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και θα πρέπει με άμεσο και σαφή τρόπο να προτρέπει στην οριστική διακοπή.