ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

1ο Καρδιοπνευμονολογικό Συνέδριο - Νεότερες Εξελίξεις │ 8-9/07/2022 / DIVANI CARAVEL HOTEL

1ο Καρδιοπνευμονολογικό Συνέδριο - Νεότερες Εξελίξεις │ 8-9/07/2022 / DIVANI CARAVEL HOTEL

Η πανδημία COVID-19 απέδειξε πόσο αναγκαία είναι η δια ζώσης εκπαίδευση και διδασκαλία. Αποδείχτηκε αναντικατάστατη. Συνεπώς, η αντικατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης είναι  λύση ανάγκης η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Επιπλέον, η φύση με το παράδειγμά της, μας καταδεικνύει ότι η αρμονική συνεργασία μεταξύ καρδιάς και πνεύμονα στον υγιή άνθρωπο είναι το πρότυπο συνεργασίας,  που οι υπηρετούντες την Καρδιολογία και την Πνευμονολογία πρέπει να ακολουθούν. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά θέματα που φαινομενικά ο κάθε ειδικός έχει την δική του άποψη αλλά η επιστήμη είναι ενιαία. Ακολουθώντας το ανωτέρω παράδειγμα γεννήθηκε η ιδέα οι Πνευμονολόγοι και οι Καρδιολόγοι να συνεργάζονται αρμονικά προκειμένου να καταλήγουν σε επιστημονικά συμπεράσματα και κοινές θέσεις σε διαφοροδιαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα όπως π.χ., η Πνευμονική Εμβολή,  Πνευμονική Υπέρταση, τα Συστηματικά Νοσήματα  και άλλες καταστάσεις  που αφορούν τις δύο ειδικότητες.

Αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων είναι η θεσμοθέτηση του 1ου κοινού Συνεδρίου με τίτλο «1ο Καρδιοπνευμονολογικό Συνέδριο-Νεότερες Εξελίξεις».

Σας Καλωσορίζουμε με την ευχή να είναι ένα επιτυχημένο Συνέδριο που θα συνεχίσει στο μέλλον προς όφελος των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών.


 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

 

Νικόλαος Κουλούρης  
Καθηγητής Πνευμονολογίας,
Α’ Πανεπιστημιακή 
Πνευμονολογική Κλινική  
Εμμανουήλ Βαβουρανάκης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής  Κλινικής