ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

22° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 10/11/2022 - 12/11/2022, Αθήνα

22° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 10/11/2022 - 12/11/2022, Αθήνα

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 
22ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με υβριδικό τρόπο - φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, από τις 10 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων, που θα ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής του.

 

 


Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στις ιατρικές ειδικότητες. 

Σας ευχαριστούμε θερμά και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε!

 

 - -
-


ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Για παρακολούθηση και συμμετοχή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την Φόρμα Εγγραφής, παρακαλούμε πατήστε το ακόλουθο κουμπί:
 


Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά το συνεδριακό υλικό και τις πληροφορίες πρόσβασης στη συνεδριακή πλατφόρμα πριν την έναρξη του Συνεδρίου.
 

 - -
-

 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ.
 

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών μέχρι και
15 Οκτωβρίου 2022.


Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρµας µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Congress World
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7222518, 210 7210052, 210 7210001

www.congressworld.gr
email: info@congressworld.gr

 - -
-