ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

26413 05135      

694 759 1590     

nfcardio@gmail.com   

STRESS ECHO     

Ετήσια Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2018 - 2019, Αθήνα - Ξενοδοχείο Divani Caravel & Θεσσαλονίκη (29η σειρά): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ετήσια Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2018 - 2019, Αθήνα - Ξενοδοχείο Divani Caravel & Θεσσαλονίκη (29η σειρά): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης θα πραγματοποιήσει για 29η ετήσια σειρά τα Ετήσια Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2018 – 2019με θέμα "Υπέρταση: Θεωρία και Πράξη".

Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν τα Σεμινάρια είναι:

  • Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
  • Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018               
  • Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
  • Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019
  • Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 
  • Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Ο τόπος διεξαγωγής είναι:

  • Στην Αθήνα: Ξενοδοχείο Divani Caravel
  • Στη Θεσσαλονίκη: Διαδικτιακή διαδραστική Σύνδεση στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ)
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (24/11/2018)
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (15/12/2018)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 (12/01/2019)
ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 (09/02/2019)
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ –  ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5 (16/03/2019)
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 (06/04/2019)
ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙA -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ