Ιατρείο Αγρινίου

Γ. Καζαντζή 4-6

26413 - 05135

694 759 1590

Ιατρείο Μεσολογγίου

Ελ.Πολιορκημένων 30

26310 - 25227

697 232 0992

Θρόμβωση: τι είναι ,που οφείλεται και πως εκδηλώνεται.

Θρόμβωση: τι είναι ,που οφείλεται και πως εκδηλώνεται.

27-05-2021
113 Views

 

Το τελευταίο διάστημα,  η λέξη θρόμβωση ακούγεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή ζωή: θρομβώσεις στα κάτω άκρα, θρομβώσεις στην καρδιά , θρομβώσεις στον πνεύμονα ,θρομβώσεις στα αγγεία του εγκεφάλου και των ματιών,  θρομβώσεις στην κύηση,  θρομβώσεις μετά από εμβόλιο, θρομβώσεις στα αεροπορικά ταξίδια που προσβάλλουν όλες τις ηλικίες (και συχνότερα την προχωρημένη), τις περισσότερες φορές χωρίς καμία εμφανή αιτία,  και έχουν ποικίλη, από πολύ καλή έως πολύ βαριά πρόγνωση.

 

Κάτω από  κανονικές συνθήκες, η θρόμβωση αποτελεί μία φυσιολογική φάση της αιμόστασης, όπου ο οργανισμός προσπαθεί να σταματήσει την εκροή αίματος από ένα αγγείο, όταν αυτό τρωθεί.   Φυσιολογικά, η αιμόσταση αρχίζει στην περιοχή της τρώσης του αγγείου (κάκωση ή τομή) με την αθρόα συσσώρευση αιμοπεταλίων και τον σχηματισμό ενός πρόχειρου βύσματος που προσπαθεί να αποφράξει το σημείο της κάκωσης του αγγείου και  να  περιορίσει την απώλεια αίματος. 

 

Όμως σε παθολογικές καταστάσεις (όπως καταστάσεις υπερπηκτικότητας σε διάφορες αιματολογικές νόσους , αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθεια)  η θρόμβωση ενός αγγείου μπορεί να επισυμβεί ανώμαλα, χωρίς να χρειάζεται και  χωρίς να υπάρχει τρώση ή τομή του. 

Αυτή είναι η παθολογική θρόμβωση, που επιφέρει απόφραξη και  διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή που αρδεύεται ή παροχετεύεται από αυτό με πολλές και ποικίλες συνέπειες που θα περιγραφούν παρακάτω.

 

Αρτηριακές θρομβώσεις

Η θρόμβωση μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στις αρτηρίες ή μέσα στις φλέβες.  Η αρτηριακή θρόμβωση παρεμποδίζει τη ροή αίματος “μετά” από την περιοχή όπου αυτή έγινε. Κατά συνέπεια, παρεμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών με αποτέλεσμα  τη δυσλειτουργία του αντίστοιχου οργάνου ή των ιστών που αρδεύονται από το αγγείο που αποφράχθηκε.  Είναι σπανιότερη από τις περιπτώσεις φλεβικής θρόμβωσης, γιατί   η ταχεία ροή του αίματος μέσα στις αρτηρίες δεν επιτρέπει  την εύκολη έναρξη της διεργασίας της τοπικής πήξης του αίματος που περιγράφηκε παραπάνω. 

 

Φλεβικές θρομβώσεις

Αντίθετα, οι φλεβικές θρομβώσεις είναι συχνότερες.  Οι φλεβικές θρομβώσεις παρεμποδίζουν την επιστροφή του αίματος από τους περιφερικούς ιστούς και τα όργανα προς την κυκλοφορία και, όπως είναι φυσικό, επιφέρουν  στάση του αίματος στην περιφέρεια, οίδημα,  πόνο ή άλλα ειδικά για το όργανο που βλάπτεται, συμπτώματα.   Όταν η τοπική θρόμβωση επιπλέκεται από φλεγμονή (συνήθως άσηπτη, δηλαδή χωρίς συμμετοχή μικροβίων), τότε η θρόμβωση γίνεται θρομβοφλεβίτης. 

 

Παραδείγματα τέτοιων θρομβώσεων είναι τα ακόλουθα :

-Επιφανειακές θρομβώσεις των κάτω άκρων, κυρίως στην περιοχή των κνημών.  Ακολουθούν παρατεταμένη ακινησία των (κάτω κυρίως) άκρων, όπως μετά από εγχειρήσεις που προαπαιτούν μακρό κλινοστατισμό (π.χ. αρθροπλαστική του ισχίου),   μακρόχρονη ορθοστασία (σύνηθες επαγγελματικό πρόβλημα), πίεση φλεβών από σφικτές καλτσοδέτες,  πολύωρα ταξίδια με υποχρεωτικό κάθισμα στην ίδια θέση (υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια σε συνδυασμό με την σχετική αφυδάτωση, κ. ά. 

Η περιοχή της θρόμβωσης είναι λίγο ή περισσότερο επώδυνη και συχνά φλεγμαίνει. Συνυπάρχει βαθμός οιδήματος.  Οι θρομβώσεις αυτές συνήθως δεν χρειάζονται τίποτε περισσότερο από ανάρροπη θέση του άκρου, μια αντιφλεγμονώδη αλοιφή (τοπικά),  και επιθέματα αλουμινίου και ίσως κάποιο αντιφλεγμονώδες φάρμακο.  Όταν υποτροπιάζουν χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση για την πιθανότητα πρόσθετων υποκείμενων αιτιών.

 

-Εν τω βάθει θρομβώσεις των κάτω άκρων. Όταν η θρόμβωση αφορά και τις εν τω βάθει φλέβες του αντίστοιχου άκρου,  υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πνευμονικής εμβολής.  Η επιπλοκή αυτή δημιουργείται όταν ένα τμήμα ή ολόκληρος ο θρόμβος αποκολληθεί από τη θέση του και μετακινηθεί μέσα στο φλεβικό δίκτυο προς τα πνευμονικά αγγεία, όπου ενσφηνώνεται με συνέπεια την μείωση του προσλαμβανόμενου οξυγόνου, δύσπνοια, βήχα, ταχυκαρδία, αιμόπτυση κ.ά. με κίνδυνο θανάτου του ασθενούς.  Διαγνωστικά, σε υποψία θρόμβωσης εν τω βάθει φλεβών επιβάλλεται η υπερηχογραφική εξέταση της ροής του αίματος (Doppler) στα  κάτω άκρα και η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής με υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης κατά προτίμηση.

 

-Εν τω βάθει θρομβώσεις μέσα στην κοιλιά.  Οφείλονται σε κακώσεις ή συνεχή πίεση των κοιλιακών φλεβών.  Παραδείγματα, η θρόμβωση της σπληνικής φλέβας μετά από ισχυρό κτύπημα στην κοιλιακή χώρα,  η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και η θρόμβωση των ηπατικών φλεβών, ή η θρόμβωση των λαγόνιων αγγείων όταν υπάρχει παρατεταμένη πίεση ζωτικών οργάνων από λεμφαδένες, ή άλλες πιθανές αιτιολογίες.  Οι θρομβώσεις των μεγάλων φλεβών μέσα στην κοιλιά, εκτός από την αυξημένη πιθανότητα πνευμονικής εμβολής, συνοδεύονται από ευρήματα και συμπτώματα του οργάνου του οποίου παρεμποδίζεται η παροχέτευση όπως η διόγκωση του σπληνός λόγω λίμνανσης μεγάλης μάζας αίματος μέσα σ’ αυτόν, στη θρόμβωση της σπληνικής,  η αιφνίδια και επώδυνη διόγκωση του ήπατος σε απόφραξη των ηπατικών φλεβών, η αθρόα λευκωματουρία στην θρόμβωση των νεφρικών φλεβών κ. ά.  

Ειδικού ενδιαφέροντος παθολογική κατάσταση είναι η θρόμβωση των εγκεφαλικών κόλπων (μεγάλων φλεβών που παροχετεύουν την πλούσια απορροή αίματος από τις εγκεφαλικές φλέβες).

 

Παράγοντες που ευνοούν την θρόμβωση:

Θρομβοφιλία :Η προσεκτική ανάλυση των θρομβωτικών επεισοδίων σε μεγάλους αριθμούς ασθενών ανέδειξε πολλούς από τους μηχανισμούς που ευνοούν την θρόμβωση, και επιβεβαίωσε την παρατήρηση ότι πολλά θρομβωτικά επεισόδια εμφανίζονται πιο συχνά σε μέλη της ίδιας οικογένειας.   Η ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πράξη γιατί πολλοί από τους μηχανισμούς αυτούς, επιγενείς ή οικογενείς, μπορούν να αντιμετωπισθούν ορθολογικά και ενδεχομένως προληπτικά. 

Επεκτείνοντας όσα λέχθηκαν στην εισαγωγή, οι μηχανισμοί αυτοί υπάγονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες:

(α) Γενικοί μηχανισμοί, όπως η αρτηριοσκλήρυνση και η υπέρταση, η υψηλή χοληστερίνη και ο σακχαρώδης διαβήτης, καταστάσεις που οδηγούν σε πρόωρη βλάβη του εσωτερικού καλύμματος των αγγείων  και μπορούν να ελεγχθούν με την κατάλληλη υγιεινοδιαιτητική αγωγή και φάρμακα.  Στην ίδια ομάδα υπάγονται και όλες οι αιτίες που μπορούν να επιφέρουν επιβράδυνση της κυκλοφορίας, όπως ο κλινοστατισμός, τα μεγάλα ταξίδια κτλ. που μπορούν να αποφευχθούν με την κίνηση,  η αυξημένη γλοιότητα του αίματος (πολύ υψηλός αιματοκρίτης) που επιβραδύνει την μικροκυκλοφορία, και τα πολλά αιμοπετάλια (θρομβοκυττάρωση), των οποίων η αυξημένη συγκολλητικότητα μπορεί να μειωθεί με χρήση ασπιρίνης και άλλων συναφών φαρμάκων.

 

(β) Ειδικοί επιγενείς μηχανισμοί, όπως οι διαταραχές διαφόρων κυτταροκινών, της ιντερλευκίνης 6 και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) που θεωρούνται υπόλογες για την εμφάνιση των παρανεοπλαστικών θρομβώσεων,  οι διαταραχές του πολυμερισμού ενός παράγοντα του πλάσματος (v. Willebrand) που οδηγεί στη  θρομβοκυτταρική θρομβωτική πορφύρα, η αθρόα έκλυση προ-πηκτικών ουσιών από το αμνιακό υγρό ή διάφορα νεοπλάσματα που επιφέρει διάχυτη ενδαγγειακή πήξη,  η βλάβη του ενδοθηλίου όταν η ομοκυστεϊνη του ορού αυξάνεται ανώμαλα (υπό συζήτηση), και η κυκλοφορία πολλών γνωστών και αγνώστων ουσιών που ευνοούν τη θρόμβωση στους ασθενείς που εμφανίζουν νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία ή σύνδρομο Behcet.

 

(γ) Οικογενείς Θρομβώσεις.  Η αιτιολογία των οικογενών θρομβώσεων πρέπει να αναζητηθεί στις μεταβολές των παραγόντων της πήξης που αναφέρθηκαν .  Πράγματι, σήμερα γνωρίζουμε, ότι πολλές περιπτώσεις οικογενών θρομβώσεων που υποτροπιάζουν συχνά, οφείλονται σε έλλειψη ή αδρανοποίηση πρωτεϊνών που αναστέλλουν την πήξη όταν αυτή επιτευχθεί κανονικά,  ενώ δεν μπορούν να βοηθήσουν  καθόλου στην περίπτωση των οικογενών θρομβώσεων, αφού σε αυτές η διεργασία της τοπικής πήξης αρχίζει ανώμαλα και δεν  μπορεί να ανασταλεί.  Η έλλειψη των πρωτεϊνών αυτών αναφέρεται με το γενικό όνομα “θρομβοφιλία”  και αποτελεί την ερμηνεία των μισών τουλάχιστον περιπτώσεων, όπου εμφανίζεται ανεξήγητα μια θρόμβωση.  Ο κατάλογος των “αντιπηκτικών” παραγόντων περιλαμβάνει την αντιθρομβίνη ΙΙΙ, την πρωτεΐνη C,  την πρωτεΐνη S,  και μια παραλλαγή του παράγοντα V που δεν επιτρέπει τη διάσπασή του από την ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (γνωστή επίσης ως παράγων Leiden). Στις θρομβοφιλίες υπάγεται και μια παραλλαγή της προθρομβίνης, η οποία ευνοεί ανώμαλα την πήξη του αίματος. 

 

Συμπερασματικά, οι θρομβώσεις μικρών και μεγάλων αρτηριών ή φλεβών αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα της καθ’ ημέρα πράξης και πρέπει να αναγνωρίζονται με ακρίβεια γιατί η θεραπευτική τους αντιμετώπιση εξαρτάται από τη διάγνωση του υποκείμενου μηχανισμού.

Γενικά και πιο συχνά συμπτώματα ύπαρξης θρόμβου είναι τα εξής:

 Στο πόδι

– οίδημα (πρήξιμο)

– κοκκίνισμα

– πόνος που συχνά μοιάζει με εκείνον μιας δυνατής κράμπας.

– ευαισθησία ,αίσθημα καύσου

 

Στην καρδιά

Ο θρόμβος που σχηματίζεται σε αρτηρία της καρδιάς εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος με συνέπεια την πρόκληση εμφράγματος ή πνευμονικής εμβολής.

Τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τους πάσχοντες είναι μεταξύ άλλων:

– αιφνίδια δύσπνοια

– ταχυπαλμία

– βήχας

 

Στον εγκέφαλο

Τα κυριότερα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού είναι:

– αδυναμία ή μούδιασμα στη μία πλευρά του σώματος

– διαταραχές της όρασης

– δυσκολίες στην ομιλία

– διαταραχές της βάδισης

– πνευματική σύγχυση

 

Πάντως για πάν ενδεχόμενο καλό είναι να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας αν υποψιάζεστε την ύπαρξη θρόμβου σε κάποιο σημείο του σώματος.

Δείτε επίσης

ΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ | 31/05 - 01/06/2024 | GRAND HYATT ATHENS
CARDIO ATHENA 2022 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - 8-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 - Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Νηστεία: Τι προσφέρει στην υγεία – Πού θέλει προσοχή η νηστεία
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις Επιπλοκές του στην καθημερινή Ιατρική Πράξη, 25-26/10/2018, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κοιλιοκάκη και συνοδά Αυτοάνοσα νοσήματα, 14 Mαΐου 2023, Grand Serai
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ|9 - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
ΣΥΡΟΣ, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "ΕΠΙΛΥΩ", 26-28/09/2024, Ξενοδοχείο "Ερμής", Ερμούπολη
01 Ιουνίου 2022: Πού παραμένει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας
nikos fountas espa pdf